WL - Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii
Menu
Kontakt

Dane kontaktowe

ul.Jordana 19
41-808 Zabrze
032-272-25-54
Email: mikroimm@sum.edu.pl

 

Egzamin poprawkowy dla obu Kierunków odbedzie się w dniach od 5-14 września o godzinie 9ej. Na egzamin poprawkowy proszę wpisywać się telefonicznie lub osobiście w Sekretariacie Katedry (32-272-25-54).

Trzeci termin egzaminu odbedzie się 16.09.2016 o godzinie 9ej.


 Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii w Zabrzu SUM w Katowicach

?